Referat na konferencję zorganizowaną na zakończenie Kwietnego Biegu 2009

Jerzy Wawro, Stary Sącz 2009-06-10

Wstęp

Dziękując organizatorom konferencji za zaproszenie, chciałbym wyrazić uznanie dla ich dzieła. Zgadzam się z przeczytaną na stronach „Kwietnego Biegu” myślą, że kropla potu jest więcej warta niż 100 spiżowych pomników. Jeszcze bardziej należałoby cenić pot wylewany w trudzie codziennej pracy dla dobra wspólnego. Istotnym warunkiem jest jednak taka organizacja pracy, by była ona zgodna z personalistyczną wizją społeczeństwa, przedstawioną w papieskich encyklikach. Będę argumentował za tym, że taką organizacją są produktowe klastry gospodarcze.


Czytaj więcej...

System barteru wielostronnego jako środowisko sprzyjające spontanicznemu powstawaniu klastrów gospodarczych

Materiały na seminarium „KLASTROWE QUI VADIS”,

Stowarzyszenie Centrum im. Mirosława Dzielskiego,

zob. prezentację

autor: Jerzy Wawro

Kraków 21 marca 2009

Wstęp

Inicjatywy klastrowe w których uczestniczyłem przypominały nieco walenie głową w mur. A że głowy trochę szkoda, zacząłem poszukiwać jakieś furtki w tym murze. W ten sposób zrodził się pomysł, którego realizacja nie powinna wiązać się z tak niesprzyjającymi uwarunkowaniami pozabiznesowymi. W kwestii tych niesprzyjających uwarunkowań pozwolę sobie na odrobinę konformizmu i poprzestanę na ich wyliczeniu (niech pozostaną moimi dyskusyjnymi opiniami):„konserwatyzm” środowisk opiniotwórczych, antyinnowacyjna struktura gospodarki, problemy prawne i organizacyjne, obawy potencjalnych uczestników, brak liderów, programy „pomocowe”.

Nie można pomijać milczeniem tego, że trudności z percepcją klastrów mają swe Ľródło także w samej koncepcji klasteringu. Przede wszystkim chodzi mi o jej złożoność. Aby klaster zaczął funkcjonować, potrzeba wdrożenia nietrywialnych standardów organizacyjnych w trudnym otoczeniu prawnym (o innych problemach nie wspominając).

Alternatywą jest stworzenie środowiska, w którym klastry mogłyby powstawać samoistnie, wyłącznie dzięki aktywności zainteresowanych we współpracy stron. W moim przekonaniu takim środowiskiem może być system barteru wielostronnego. Barter wielostronny to realna alternatywa dla struktur klastrowych z brokerem. Wskazanie takiej alternatywy jest cenne między innymi dlatego, że na tym tle silniej widać zalety i wady struktur klastrowych.

Czytaj więcej...
W nowej perspektywie finansowania UE obejmującej lata 2007-2013 głównym żródłem finansowania gospodarki staną się fundusze strukturalne. Rzecz w tym, czy klastry znajdą się w centrum czy na obrzeżach tego projektu. Sądzę, że jest to temat na tyle ważny, że nie żałowałem kąśliwego języka.  Czytaj więcej...

Personalizm ekonomiczny to według Gronbachera [1] połączenie personalizmu (wiązanego ze społeczną nauką Kościoła Katolickiego) z ekonomią wolności wiązaną ze szkołą austriacką.

 

Czytaj więcej...